Donaties

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een bijdrage/subsidie/donatie van

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam, dan stuurt u ons een uitvoerige brief

vergezeld van bijgaand ingevuld aanvraagformulier.

-klik hier voor het aanvraag formulier-

Recente donaties en giften uitgekeerd door SWZR:

Karaoke installatie, Zeemanshuis Brielle Euro 500,–
Comite Kerstfeest op Zee, Donatie 2015 Euro 3.000,–
Karaoke installatie, Zeemanshuis Mission to Seafarers Schiedam Euro 500,–
Sponsoring Community Advocacy for Seafarers’ Concern (C.A.S.C.O.) t.b.v. Feestavond Mission to Seafarers Schiedam Euro 1.000,–
Inrichtingskosten woning gepensioneerde Zeeman Euro 750,–
Donatie aan Scheepvaart- en Transport College Rotterdam (S.T.C.) t.b.v. maritieme studenten met studieschuld Euro 10.000,–
Donatie voor opstartkosten (inrichting en bus) t.b.v. Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre, location Oostvoorne (ISC LCO) Euro 40.000,–
Donatie 2016 aan Comite Kerstfeest op Zee Euro 3.000,–
Donatie aan Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) Euro 500,–
Donatie aan Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR) Euro 5.000,–
Gift aan Gezagvoerders Club Rotterdam i.v.m. 100 jarig bestaan Euro 3.000,–
Donatie aan Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging Euro 250,–
Donatie aan Zeemanshuis Antwerpen Euro 2.000,–
Donatie aan Vereniging Maritiem Gezinscontact (VMG) i.v.m. de Dag van de Zeevarende Euro 2.600,–
Donatie aan Stichting Zeilschip “Eendracht” Euro 1.000,–
Donatie aan STC-SafePort t.b.v. Sociaal Maatschappelijke activiteiten Euro 50.000,–