Donaties

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een bijdrage/subsidie/donatie van

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam, dan stuurt u ons een uitvoerige brief

vergezeld van bijgaand ingevuld aanvraagformulier.

-klik hier voor het aanvraag formulier-

Recente donaties en giften uitgekeerd door SWZR:

 

Karaoke installatie, Zeemanshuis Brielle Donatie 2015 Euro 500,–
Comite Kerstfeest op Zee, Donatie 2015 Euro 3.000,–
Karaoke installatie, Zeemanshuis Mission to Seafarers Schiedam Donatie 2015 Euro 500,–
Sponsoring 2016 Community Advocacy for Seafarers’ Concern (C.A.S.C.O.) t.b.v. Feestavond Mission to Seafarers Schiedam Euro 1.000,–
Inrichtingskosten woning gepensioneerde Zeeman Donatie 2016 Euro 750,–
Donatie aan Scheepvaart- en Transport College Rotterdam (S.T.C.) t.b.v. maritieme studenten met studieschuld Donatie 2016 Euro 10.000,–
Donatie 2016 voor opstartkosten (inrichting en bus) t.b.v. Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre, location Oostvoorne (ISC LCO) Euro 40.000,–
Donatie 2016 aan Comite Kerstfeest op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2016 aan Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) Euro 500,–
Donatie 2016 aan Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR) Euro 5.000,–
Gift 2016 aan Gezagvoerders Club Rotterdam i.v.m. 100 jarig bestaan Euro 3.000,–
Donatie 2017 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging Euro 250,–
Donatie 2017 aan Zeemanshuis Antwerpen Euro 2.000,–
Donatie 2017 aan Vereniging Maritiem Gezinscontact (VMG) i.v.m. de Dag van de Zeevarende Euro 2.600,–
Donatie 2017 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” Euro 1.000,–
Donatie 2017 aan STC-SafePort t.b.v. Sociaal Maatschappelijke activiteiten Euro 50.000,–
Donatie 2017 aan Comite Kerstfeest op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2018 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” Euro 2.500,–
Donatie 2018 aan Stichting “Meemaken in Miniatuur” tbv Maquette Zeemanshuis Willemskade in Miniworld Rotterdam + gift Maritieme Verhalen Vierdaagse Euro 3.600,–
Donatie 2018 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereniging Euro 1.000,–
Donatie 2018 aan Vereniging Maritiem Gezinscontact (VMG) t.b.v. Dag van de Zeevarende 2018 Euro 1.000,–
Donatie 2018 aan Gezagvoerdersclub Rotterdam t.b.v. activiteiten 2018 Euro 2.700,–
Donatie 2018 aan Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre, location Oostvoorne (ISC LCO) t.b.v. Vervoerskosten Zeevarenden Maasvlakte/Europoort Euro 3.000,–
Donatie 2018 aan Comite Kerstfeest op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2019 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereniging t.b.v. vernieuwing website Euro 1.000,–
Donatie 2019 aan Stichting Het Rotterdamse Zeilschip voor verbouwing en onderhoud Zeilschip “Helena” Euro 3.500,–
Donatie 2019 aan Gezagvoerdersclub Rotterdam t.b.v. activiteiten 2019 Euro 3.000,–
Donatie 2019 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereniging t.b.v. activiteiten 2019 Euro 1.000,–
Donatie 2019 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” t.b.v. onderhoud zeilschip en activiteiten 2019 Euro 2.500,–
Donatie 2019 aan PKWR t.b.v. Internationale ICMA-conferentie 2019 Euro 1.500,–
Donatie 2019 aan Stichting Korpsschip Zeekadetkorps Rotterdam (ZKKR) t.b.v. het in de vaart houden van “De Betelgeuze” met het project “Toekomst voor de Betlegeuze”. Euro 2.500,–
Donatie 2019 aan Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam t.b.v. sloepenrace op de Maas tijdens de Wereld Havendagen Rotterdam 2019. Euro 1.500,–
Donatie 2019 ten behoeve van evenement “aangemonsterden” Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Euro 1.700,–
Donatie 2019 aan Committee Kerstfeest op Zee in verband met Kerstviering op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2019 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereniging in verband met uitgifte boek 80 jaar waterklerken Rotterdam Euro 950,–
Donatie 2019 aan Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre The Bridge, location Oostvoorne (ISC LCO) Euro 10.000,–
Donatie 2020 aan Gezagvoerdersclub Rotterdam t.b.v. activiteiten 2020 Euro 3.000,–
Donatie 2020 aan International Seafarers’ Welfare and Assistance Network, Londen (I.S.W.A.N.) Euro 7,500,–
Donatie 2020 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” t.b.v. onderhoud zeilschip en activiteiten 2020 Euro 1.200,–
Donatie 2020 aan Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) t.b.v. activiteiten 2020 Euro 1.000,–
Donatie 2020 aan Samen010 t.b.v. Onderzoek Diaconale Presentie in de havens van de Rijnmond Euro 10.000,–
Donatie 2020 aan Committee Kerstfeest op Zee in verband met Kerstviering op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2021 aan Stichting Zeekadettenkorps “Jacob van Heemskerk” te Schiedam t.b.v. aanschaf nieuwe uniformen Euro 2.000,–
Donatie 2021 aan Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre The Bridge, location Oostvoorne (ISC LCO) Euro 10.000,–