Bestuursleden

Internationale Betrekkingen
De bestuursleden van de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam zijn per 1 januari 2019 als volgt:

Voorzitter – A.C. Boer

Vice Voorzitter – M. Beijneveld

Penningmeester – F.H. Wijnstok

Secretaris/bestuurslid – J.C. Lems

De Raad van Advies bestaat uit:

E.J. Bree

R. van Gooswilligen