ANBI Regeling

ANBI regeling

Per 1 januari 2008 is Stichting Zeemanshuis Rotterdam door de belastingdienst aangegeven als ANBI en staat vermeld op de site van de belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 stelt de belastingdienst een aantal publicaties eisen aan instellingen met een ANBI-status. Dit betreft de volgende informatie:

Naam van de instelling:

Onze statutaire naam is: Stichting Zeemanshuis Rotterdam

Het RSIN/Fiscaal nummer:

804411967

Overige gegevens

KvK 41127378

Het postadres

Ons post- en correspondentieadres is:

Goosse van der Windstraat 6
3062 XM Rotterdam

Emailadres:

info@welzijnzeevarenden.nl

Onze

De stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied te laten zijn en voorts te laten zijn en voorts al te inhoud te hebben met één en ander verband houdt, kenmerkende en/of uitstekend kan en zijn.

Samenwerking met andere zeemanswelzijnsorganisaties in Rotterdam wordt nagestreefd.

In 1980 fuseren het protestantse en zeemanshuis tot het aan de Willemskade gelegen Zeemanshuis Rotterdam. Stichting welzijn zeevarenden heeft een kapel waar elke oecumenische dienst gehouden wordt.
Tevens wordt er kantoorruimte gefaciliteerd aan het apostolaat ter zee en de Nederlandse zeemanscentrale.

Beleidsplan

Het beleidsplan vindt u onder beleidsplan.

Het beloningsbeleid

In met onze statuten zullen de bestuurders geen bezoldiging, doch wel een vergoeding voor gemaakte kosten, ontvangen.

Uitoefende activiteiten

In 2012: Het bestuur is vier keren in vergadering bijeengekomen.

In 2013: Het bestuur is vier keren in vergadering bijeengekomen.

In 2014: Het bestuur is acht keren in vergadering bijeengekomen

In 2015: Het bestuur is twaalf keer bijeengekomen

In 2016: Het bestuur is twaalf keer bijeengekomen

in 2017: Het bestuur is acht maal in vergadering bijeengekomen

in 2018: Het bestuur is vier maal bijeengekomen

in 2018: Het bestuur is vier maal bijeengekomen

in 2019: Het bestuur is vier maal bijeengekomen

in 2020: Het bestuur is vier maal bijeengekomen

in 2021: Het bestuur is vier maal bijeengekomen

in 2022: Het bestuur is vier maal bijeengekomen

in 2023: Het bestuur is vier maal bijeengekomen

financiële verantwoording

De financiële jaarverslagen vind u onder jaarverslagen