Wie zijn wij?

De Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam (voorheen Stichting Zeemanshuis Rotterdam) is een sociaal maatschappelijke welzijnsorganisatie ten behoeve van zeevarenden die zich in de haven van Rotterdam bevinden. De Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam streeft naar samenwerking met alle partijen betrokken bij het zeemanswelzijnswerk in het Rotterdamse havengebied, alsmede met het Port Welfare Committee (P.W.C.)..

Marathon 02

De Stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied en omgeving te bevorderen of ten dienste te laten zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.