Help de Zeevarenden!

Voor uw sponsoring, giften, legaten en erfenissen kunt u kontakt opnemen met de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam, t.a.v. de heer A.C. Boer

 

Zeeman

 

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Deze ANBI-status geeft recht vrijstelling van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften, legaten of erfstellingen.

  1. Particulieren: Giften aan Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam zijn binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  2. Bedrijven: Giften door bedrijven aan Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst, met een maximum van Euro 100.000,-.

U kunt ons steunen door overmaking naar rekening Bank ABN AMRO NL33ABNA0426033957