ANBI Status

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de Stichting Zeemanshuis Rotterdam/Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Klik hier voor de beschikking van de Belastingdienst:

Beschikking ANBI Belastingdienst

 698-Marc-Heeman