Donaties

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een bijdrage/subsidie/donatie van Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam, dan stuurt u ons een uitgebreide e-mail naar:

info@welzijnzeevarenden.nl

In principe worden alleen aanvragen gehonoreerd met een Maritieme achtergrond en/of doelstelling.

De donatie aanvraag dient het volgende te bevatten:

 1. Volledige (contact)gegevens van de aanvrager
 2. Indien uw instelling geen rechtspersoon is, wat is daarvan de reden
 3. Samenstelling en namen van het huidige volledige bestuur
 4. Doel van uw instelling
 5. Omschrijf de wijze waarop u uw doelstellingen tracht te verwezenlijken
 6. Vanuit welke achtergrond werkt uw instelling (visie, geloofsovertuiging, motivatie)
 7. Heeft uw organisatie betaalde arbeidskrachten in dienst. Zo ja hoeveel en hoeveel uur
 8. Hoeveel vrijwilligers zijn er bij uw organisatie betrokken
 9. Overzicht van inkomsten/contributie/donaties/andere inkomsten
 10. Deze aanvraag is bedoeld voor: naam project/activiteit, aantal deelnemers, waar vindt het project plaats, wanneer vindt het project plaats
 11. Wanneer bent u gestart met het project waarvoor u een bijdrage vraagt
 12. Wat zijn de totale kosten van het project waarvoor u een bijdrage vraagt, en wat is het tekort
 13. Wat draagt uw organisatie uit eigen middelen bij
 14. Welke andere instanties heeft u voor een bijdrage aan dit project benaderd, en wat is het resultaat
 15. Welke bijdrage vraagt u aan SWZR
 16. Heeft uw instelling waartoe u behoort een bijdrage van SWZR gevraagd, Zo ja, wanneer
 17. Hoe bent u attent gemaakt op SWZR
 18. Welke externe referentie kunt u opgeven voor het inwinnen van nadere informatie

Graag nog bijvoegen:

 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden)
 • Begroting en dekkingsplan
 • Het laatst verschenen jaarverslag zowel financieel als over het werk
 • alle verdere documentatie die de aanvraag kan ondersteunen

 

Recente donaties en uitgekeerde giften door SWZR:

Karaoke installatie, Zeemanshuis Brielle Donatie 2015 Euro 500,–
Comite Kerstfeest op Zee, Donatie 2015 Euro 3.000,–
Karaoke installatie, Zeemanshuis Missie voor Zeevarenden Schiedam Donatie 2015 Euro 500,–
Sponsoring 2016 Community Advocacy for Seafarers’ Concern (CASCO) tbv Feestavond Mission to Seafarers Schiedam Euro 1.000,–
Inrichtingskosten woning gepensioneerde Zeeman Donatie 2016 Euro 750,–
Donatie aan Scheepvaart- en Transport College Rotterdam (STC) tbv maritieme studenten met studieschuld Donatie 2016 Euro 10.000,–
Donatie 2016 voor opstartkosten (inrichting en bus) tbv Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre, locatie Oostvoorne (ISC LCO) Euro 40.000,–
Donatie 2016 aan Comite Kerstfeest op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2016 aan Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) Euro 500,–
Donatie 2016 aan Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR) Euro 5.000,–
Cadeau 2016 aan Gezagvoerders Club Rotterdam ivm 100 jarig bestaan Euro 3.000,–
Donatie 2017 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging Euro 250,–
Donatie 2017 aan Zeemanshuis Antwerpen Euro 2.000,–
Donatie 2017 aan Vereniging Maritiem Gezinscontact (VMG) ivm de Dag van de Zeevarende Euro 2.600,–
Donatie 2017 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” Euro 1.000,–
Donatie 2017 aan STC-SafePort tbv Sociaal Maatschappelijke activiteiten Euro 50.000,–
Donatie 2017 aan Comite Kerstfeest op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2018 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” Euro 2.500,–
Donatie 2018 aan Stichting “Meemaken in Miniatuur” tbv Maquette Zeemanshuis Willemskade in Miniworld Rotterdam + cadeau Maritieme Verhalen Vierdaagse Euro 3.600,–
Donatie 2018 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereniging Euro 1.000,–
Donatie 2018 aan Vereniging Maritiem Gezinscontact (VMG) tbv Dag van de Zeevarende 2018 Euro 1.000,–
Donatie 2018 aan Gezagvoerdersclub Rotterdam tbv activiteiten 2018 Euro 2.700,–
Donatie 2018 aan Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre, locatie Oostvoorne (ISC LCO) tbv Vervoerskosten Zeevarenden Maasvlakte/Europoort Euro 3.000,–
Donatie 2018 aan Comite Kerstfeest op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2019 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereniging tbv vernieuwing website Euro 1.000,–
Donatie 2019 aan Stichting Het Rotterdamse Zeilschip voor verbouwing en onderhoud Zeilschip “Helena” Euro 3.500,–
Donatie 2019 aan Gezagvoerdersclub Rotterdam t.b.v. activiteiten 2019 Euro 3.000,–
Donatie 2019 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereniging t.b.v. activiteiten 2019 Euro 1.000,–
Donatie 2019 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” t.b.v. onderhoud zeilschip en activiteiten 2019 Euro 2.500,–
Donatie 2019 aan PKWR t.b.v. Internationale ICMA-conferentie 2019 Euro 1.500,–
Donatie 2019 aan Stichting Korpsschip Zeekadetkorps Rotterdam (ZKKR) t.b.v. het in de vaart houden van “De Betelgeuze” met het project “Toekomst voor de Betlegeuze”. Euro 2.500,–
Donatie 2019 aan Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam t.b.v. sloepenrace op de Maas tijdens de Wereld Havendagen Rotterdam 2019. Euro 1.500,–
Donatie 2019 ten behoeve van evenement “aangemonsterden” Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Euro 1.700,–
Donatie 2019 aan Committee Kerstfeest op Zee in verband met Kerstviering op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2019 aan Rotterdamsche Waterklerken Vereniging in verband met uitgifte boek 80 jaar waterklerken Rotterdam Euro 950,–
Donatie 2019 aan Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre The Bridge, location Oostvoorne (ISC LCO) Euro 10.000,–
Donatie 2020 aan Gezagvoerdersclub Rotterdam t.b.v. activiteiten 2020 Euro 3.000,–
Donatie 2020 aan International Seafarers’ Welfare and Assistance Network, Londen (I.S.W.A.N.) Euro 7,500,–
Donatie 2020 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” t.b.v. onderhoud zeilschip en activiteiten 2020 Euro 1.200,–
Donatie 2020 aan Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) tbv activiteiten 2020 Euro 1.000,–
Donatie 2020 aan Samen010 tbv Onderzoek Diaconale Presentie in de havens van de Rijnmond Euro 10.000,–
Donatie 2020 aan Comité Kerstfeest op Zee in verband met Kerstviering op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2021 aan Stichting Zeekadettenkorps “Jacob van Heemskerk” te Schiedam tbv aanschaf nieuwe uniformen Euro 2.000,–
Donatie 2021 aan Zeemanshuis Oostvoorne, International Seafarers’ Centre The Bridge, locatie Oostvoorne (ISC LCO) Euro 10.000,–
Donatie 2021 aan Gezagvoerdersclub Rotterdam t.b.v. activiteiten 2021 Euro 3.900,–
Donatie 2021 aan Rotterdamse Waterklerken Vereniging (R.W.V.) t.b.v. activiteiten 2021 Euro 1.000,–
Donatie 2021 aan Samen010 t.b.v. Onderzoek Diaconale presentie in de haven van Rotterdam Euro 2.500,–
Donatie 2021 aan Comité Kerstfeest op Zee in verband met Kerstviering op Zee Euro 3.000,–
Donatie 2021 aan ISWAN Conferentie Rotterdam Euro 7.500,–
Donatie 2021 aan Vereniging Rotterdamse Cargadoors Euro 1.410,–
Donatie 2021 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” t.b.v. onderhoud zeilschip en activiteiten 2021 Euro 1.210,–
Donatie 2022 aan Rotterdamse Waterklerken Vereniging (R.W.V.) t.b.v. activiteiten 2022 Euro 1.000,–
Donatie 2022 aan Zeekadetten Vlaardingen t.b.v. World Jamboree 2022 Euro 675,–
Donatie 2022 aan Zeekadettenkorps Delfszijl t.b.v. activiteiten 2022 Euro 432,–
Donatie 2022 aan Gezagvoerdersclub Rotterdam t.b.v. activiteiten 2022 Euro 4.755,–
Donatie 2022 aan Stichting Zeilschip “Eendracht” t.b.v. onderhoud zeilschip en activiteiten 2022 Euro 1.210,–
Donatie 2022 aan ISWAN bijdrage Seafarerswelfare conferentie in Rotterdam 2022 Euro 5.000,–