Rotterdamse Fondsen

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam is lid van Rotterdamse Fondsen.

De Vereniging Rotterdamse Fondsen is opgericht om de samenwerking tussen de vermogensfondsen in de stadsregio Rotterdam te bevorderen. Het beoogde doel is het vergroten van de effectiviteit, zodat er meer middelen beschikbaar komen voor projecten in de Rotterdamse samenleving. Bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen zijn ruim veertig vermogensfondsen aangesloten