Wie zijn wij?

STICHTING WELZIJN ZEEVARENDEN ROTTERDAM
De Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam (voorheen Stichting Zeemanshuis Rotterdam / Maritime Hotel Rotterdam B.V. en in het verleden manager voor Zeemanshuis Rotterdam, Maritime Hotel Rotterdam, International Seafarers’ Centre “Heijplaat”, International Seafarers’ Centre “De Beer” en International Seafarers’ Centre “Maasvlakte”) is een sociaal maatschappelijke welzijnsorganisatie ten behoeve van zeevarenden die zich in de haven van Rotterdam bevinden. De Stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied en omgeving te bevorderen of ten dienste te laten zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam streeft naar samenwerking met alle partijen betrokken bij het zeemanswelzijnswerk in het Rotterdamse havengebied, alsmede met het Port Welfare Committee (PWC).
www.welzijnzeevarenden.nl / info@welzijnzeevarenden.nl

STICHTING WELZIJN ZEEVARENDEN ROTTERDAM
The Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam (formerly Stichting Zeemanshuis Rotterdam / Maritime Hotel Rotterdam B.V. and in the past manager for Zeemanshuis Rotterdam, Maritime Hotel Rotterdam, International Seafarers’ Centre “Heijplaat”, International Seafarers’ Centre “De Beer” and International Seafarers’ Centre “Maasvlakte”) is a social welfare organisation for seafarers who are located in the port of Rotterdam. The foundation aims to promote or serve the well-being of seafarers in the Rotterdam port area and surroundings and furthermore everything that is related to this in the broadest sense, belongs to it and / or can be conducive to this. The Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam strives for cooperation with all parties involved in the seafaring welfare work in the Rotterdam port area, as well as with the Port Welfare Committee (PWC).
www.welzijnzeevarenden.nl / info@welzijnzeevarenden.nl

Marathon 02