Bestuursleden

Internationale Betrekkingen
De bestuursleden van de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam zijn

per 1 januari 2020 als volgt:

 

Voorzitter – A.C. (Arend) Boer

Vice Voorzitter / Secretaris – mr. M. (Martin) Beijneveld

Penningmeester – drs. F.J. (Erik) Wijnstok RA