Doelstelling/Statuten

DOELSTELLING:

De stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied en omgeving te bevorderen of ten dienste te laten zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

–financiële steun te verlenen;

–contacten te onderhouden met maritiem gerelateerde organisaties en instituten;

–werving en beheer van financiële middelen.

De Stichting heeft met het totaal van haar activiteiten geen winstoogmerk.

 

De statuten van Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam zijn als volgt:

Statuten – Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam – d.d. 20-6-2019

 

 

 1088-Rotterdam-Marketing237-Rotterdam-Image-Bank